Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n196 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ Tjek forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 195). ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. ❑ Kontrollér, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Kontrollér, at højttalerne er designet til computerbrug. ❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. ❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. ❑ Kontrollér lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. ❑ Din anden output-enhed kan være forkert konfigureret. Sådan skifter du lydenhed, se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 200).

Fejlfinding > Pegefelt n197 N Pegefelt Hvad skal jeg gøre, hvis pegefeltet ikke fungerer? ❑ Du kan have deaktiveret pegefeltet. Tryk, for at aktivere det på tasterne Fn+F1. Se Brug af pegefeltet (side 42). ❑ Kontrollér, at der ikke er sluttet en mus til computeren. ❑ Hvis markøren ikke bevæger sig, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. ❑ Hvis tasterne Alt+F4 ikke fungerer, trykkes en gang på tasten Windows og derefter på tasten , adskillige gang, hvorefter der vælges Genstart med tasten M eller m og der trykkes på Enter for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstarter, trykkes på tasterne Ctrl+Alt+Delete, og pilen ved siden af knappen Luk computeren med m og , tasterne og tryk på Enter-tasten, vælg Genstart med tasten M eller m. Tryk derefter på Enter-tasten for at genstarte computeren. ❑ Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-tasten, kan du miste data, der ikke er gemt.