Views
4 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Kom godt i gang >

Kom godt i gang > Tilslutning af strømmen n 20 N ✍ Hvis du vil koble computeren fuldstændigt fra en vekselstrømskilde, skal du trække stikket fra vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten. Sørg for, at der er nem adgang til en stikkontakt. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal den sættes i dvaletilstand. Se Brug af dvaletilstand (side 34).

Kom godt i gang > Brug af batteriet n 21 N Brug af batteriet Det batteri, der er installeret i computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. ! Brug ikke computeren uden batteriet, da det kan give computeren funktionsfejl. Installation/Fjernelse af batteriet ✍ For at skelne batteriet der var installeret, da computeren blev leveret, fra et udvidet batteri (medfølger kun udvalgte modeller), kan det i denne manual være betegnet som det primære batteri. Du kan finde detaljeret vejledning til at tilslutte og oplade et udvidet batteri i manualen, der fulgte med det udvidede batteri. Sådan installerer du batteriet 1 Sluk computeren, luk låget med LCD-skærmen og fjern vekselstrømsadapteren. 2 Fjern de to skruer (1), skub bunddækslet i pilens retning (2), og fjern dækslet. ! Pas godt på de fjernede skruer. Vær forsigtig med ikke at berøre ledninger og fremspring under dækslet.