Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Sådan anvendes tastaturet n 40 N Kombination/funktion Funktion Fn + /T (F7): Skærmudgang Skifter skærmudgangen mellem computerskærmen og en ekstern skærm. Tryk på tasten Enter for at vælge skærmoutput. ! Hvis du frakobler et skærmkabel fra computeren mens den eksterne skærm er valgt som skærm for outputdestinationen vil computerens skærm blive sort. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på F7-tasten to gange mens Fn-tasten holdes nede og tryk derefter på Enter-tasten for skifte skærmudgangen til computerens skærm. Brug af flere skærme understøttes muligvis ikke, afhængig af den tilsluttede eksterne skærm. Fn + / (F9/F10): Zoom Ændrer i nogle programmer størrelsen ved visningen af et billede eller dokument. Hvis skærmbilledet skal virke mindre og længere væk (zoom ud), skal du trykke på tasterne Fn+F9. Hvis skærmbilledet skal virke større og tættere på (zoom ind), skal du trykke på tasterne Fn+F10. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen i VAIO Control Center. Fn + (F12): Dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagringsenhed og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen. Yderligere oplysninger om strømstyring finder du i Brug af Strømbesparelsestilstand (side 32).

Sådan anvendes VAIO-computeren > Sådan anvendes tastaturet n 41 N Ændring af indstillingerne af tastaturets baggrundsbelysning Hvis computeren har tastatur med baggrundsbelysning, kan du indstille tastaturlyset til automatisk at tænde og slukke efter lysstyrken i omgivelserne. Desuden kan du indstille efter hvor lang tid med tastaturinaktivitet tastaturets baggrundsbelysning slukker. Sådan ændres indstilling for tastaturets baggrundsbelysning 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Keyboard and Mouse og Backlit Keyboard. ✍ Omgivelsernes lysintensitet måles ved hjælp af lyssensor. Blokering af sensoren for omgivelseslys kan tænde tastaturets baggrundsbelysning.