Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 42 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Beskrivelse Pege Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Tryk på venstre tast to gange i træk. Højreklikke Tryk én gang på højre tast (4). Med mange programmer åbner denne handling en kontekstsensitiv genvejsmenu (hvis der er nogen). Trække Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Rulle Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for at rulle i vandret retning. Når lodret eller vandret rulning er tilkoblet, kan du flytte fingeren i cirkler på pegefeltet for at fortsætte med at rulle uden at løfte fingeren fra pegefeltet (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). Svip Flyt to fingre lineært i en hurtig bevægelse på pegefeltet. På webbrowsere eller programmer til billedfremvisning, kan du svippe til venstre for at gå tilbage og svippe til højre for at gå frem. Knibe Med nogle programmer kan du knibe på pegefeltet med to fingre for at zoome. Knib åben for at zoome ind og knib sammen for at zoome ud. ✍ Du kan aktivere eller deaktivere pegefeltet ved at trykke på tasterne Fn+F1. Du kan også anvende VAIO Control Center til at ændre indstillinger for pegefeltet. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet før du tilslutter en mus, vil du kunne udføre markørhandlinger via tastaturet.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Sådan anvendes specialtasterne n 43 N Sådan anvendes specialtasterne Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Specialtast ASSIST-knap WEB-knap VAIO-knap Drevudskubningsknap Funktioner Starter VAIO Care mens computeren er tændt. Når computeren er slukket, starter ASSIST-knappen VAIO Care Rescue. VAIO Care Rescue kan bruges til at gendanne computeren i en nødsituation f.eks. Windows ikke vil starte. Se Brug af VAIO Care (side 37) for flere oplysninger. Når computeren er i normal tilstand, starter WEB-knappen den webbrowser, der som standard er tildelt knappen. Når computeren er slukket, aktiverer WEB-knappen funktionen Quick Web Access og starter den webbrowser, som denne funktion bruger. Se Brug af funktionen Quick Web Access (side 44) for flere oplysninger. ! WEB-knappen fungerer ikke mens computeren er i slumre- eller dvaletilstand. Udfører opgaven, der som standard er tildelt knappen. Du kan ændre standardtildelingen med VAIO Control Center. Skubber det optiske diskdrev ud.