Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Danese

Sådan anvendes

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af "Memory Stick" n 58 N Sådan fjerner du "Memory Stick" ! Fjern ikke "Memory Stick", mens indikatoren for medieadgang lyser. Hvis du gør det, kan du miste data. Det kan tage længere tid at indlæse store mængder data, så kontrollér, at indikatoren er slukket, inden du fjerner "Memory Stick". 1 Find "Memory Stick Duo"-slotten. 2 Kontrollér, at indikatoren for medieadgang er slukket. 3 Skub "Memory Stick" indad og slip. "Memory Stick" skubbes ud. 4 Træk "Memory Stick" ud af slotten. ! Sørg for at være forsigtig, når du fjerner en "Memory Stick", så den ikke pludselig hopper ud.

Sådan anvendes VAIO-computeren > Brug af "Memory Stick" n 59 N For at formatere "Memory Stick" Sådan formateres "Memory Stick" "Memory Stick" er som standard formateret fra fabrikken og klar til brug. Hvis du vil formatere mediet ved hjælp af computeren, skal du benytte følgende fremgangsmåde. ! Sørg for, at formateringen udføres med en enhed, der understøtter formatering af "Memory Stick". Når en "Memory Stick" formateres, bliver alle data gemt på mediet slettet. Inden formateringen skal du derfor sikre dig, at mediet ikke indeholder vigtige data. Du må ikke fjerne "Memory Stick" fra slotten, mens det formateres. Dette kan medføre funktionsfejl. 1 Find "Memory Stick Duo"-slotten. 2 Skub forsigtigt "Memory Stick" ind i slotten, indtil der lyder et klik. 3 Klik på Start og Computer. 4 Højreklik på "Memory Stick"-ikonet, og vælg Formater. 5 Klik på Gendan enhedens standardindstillinger. ! Størrelsen på allokeringsenheden og filsystemet kan ændres. Vælg ikke NTFS på rullelisten Filsystem, da denne indstilling kan medføre funktionsfejl. ✍ Formateringsprocessen udføres hurtigere, hvis du vælger Ekspresformatering under Formateringsindstillinger.