Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Documenti garanzia Danese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Documenti garanzia Danese

Sony,

Sony, VAIO a logo VAIO jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Sony, VAIO a logo VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Všetky ostatné obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami príslušných vlastníkov.

CZ Obsah Průvodce předpisy a bezpečnostní informace ................ 5 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN............... 12 Průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WWAN ............. 14 Průvodce předpisy pro technologii BLUETOOTH............ 15 Záruka .............................................................................. 16 Odborná pomoc společnosti Sony................................. 22 SK Obsah Sprievodca bezpečnosťou a predpismi........................... 27 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti LAN .................. 34 Regulačná príručka k bezdrôtovej sieti WAN................. 36 Regulačná príručka k pripojeniu BLUETOOTH ................ 37 Záruka ............................................................................. 38 Služby technickej podpory spoločnosti Sony ................ 44 3