Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Välja visningslägen n116 N Välja visningslägen Du kan välja om datorns bildskärm eller en ansluten bildskärm ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm är ansluten till datorn. ! Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn. Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge. ✍ Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern bildskärm eller projektor du använder. Starta den externa bildskärmen innan du slår på datorn. Så väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Välj visningsläge via bildskärmsinställningarna 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n117 N Använda funktionen för flera bildskärmar Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om t.ex. en extern bildskärm är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord. Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.