Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n140 N 6 Ta bort den befintliga minnesmodulen så här: ❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1). Minnesmodulen är nu lossad. ❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2). 7 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n141 N 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Vidrör inte några komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen. Var noga med att inte röra vid kablarna och de utskjutande delarna inuti undersidans lock. Låt minnesmodulens kontaktsida glida in i facket och passa in uttaget i modulen efter den utstickande delen i det öppna facket. Tvinga inte in minnesmodulen i facket eftersom detta kan skada både facket och minnesmodulen. Tar det emot, undersök om du har vänt modulen åt fel håll. 9 Sätt tillbaka locket och de borttagna skruvarna och dra åt skruvarna. 10 Slå på datorn.