Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n142 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Slå på datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och System Information. Mängden minne visas i höger fönsterruta. Om det nya minnet inte syns gör du om hela proceduren och startar därefter om datorn.

Försiktighetsåtgärder > n143 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda VAIO-datorn från potentiella skador. Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. ❑ Säkerhetsinformation (sidan 144) ❑ Information om hantering och underhåll (sidan 146) ❑ Hantera datorn (sidan 147) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 149) ❑ Nätdrift (sidan 150) ❑ Hantering av den inbyggda kameran (sidan 151) ❑ Hantera skivor (sidan 152) ❑ Använda batteriet (sidan 153) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 154) ❑ Hantering av den inbyggda lagringsenheten (sidan 155) ❑ Använda fingeravtrycksautentisering (sidan 156) ❑ Använda TPM (sidan 157)