Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera ”Memory Stick” n154 N Hantera ”Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallobjekt. Använd bara den självhäftande etikett som medföljer ”Memory Stick”. ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas. Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”. Håll ”Memory Stick” torrt. ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ Statisk elektricitet ❑ Elektriska störningar ❑ Extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen ❑ Direkt solljus ❑ Hög luftfuktighet ❑ Frätande ämnen Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo” när du använder ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.

Försiktighetsåtgärder > Hantering av den inbyggda lagringsenheten n155 N Hantering av den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller fast disk) har stor lagringskapacitet, och läser och skriver data med hög hastighet. Den kan dock lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att undvika dataförlust. Så här undviker du skada på den inbyggda lagringsenheten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data läses från eller skrivs till lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte bort lagringsenheten från datorn.