Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n188 N Bildskärm Varför blir skärmen svart? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns skärm kan bli svart om datorns ström bryts eller om den går in i energisparläge (Vila eller Viloläge). Om datorn är i LCD (grafik) Vilaläge, kan du aktivera skärmen igen genom att trycka på någon tangent. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 32). Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, är påslagen och att strömindikatorn lyser. Om datorn drivs av batteri kontrollerar du att batteriet är korrekt installerat och att det är laddat. Mer information finns i Använda batteriet (sidan 21). Om grafikutsignalen går till den externa skärmen kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Under tiden ett prestandaval görs kan datorns skärm bli blank och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Om skärmens uppdateringsfrekvens har ändrats kan datorns skärm bli blank och tillfälligt visa lite brus eller flimmer. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Följ stegen nedan för att kontrollera skärmens uppdateringsfrekvens: 1 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 2 Klicka på Energialternativ under Power Management i vänster fönsterruta. 3 Klicka på Avancerat i fönstret Energialternativ. 4 Klicka på Ändra schemainställningar. 5 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 6 Klicka på fliken VAIO Power Management.

Felsökning > Bildskärm n189 N Vad kan jag göra om jag inte ser korrekta bilder eller videor? ❑ ❑ ❑ Kontrollera att du har valt True Color (32 bitar) vid inställningen Antal färger, innan du använder video/bild-programmet eller spelar upp DVD. Om du väljer ett annat alternativ kanske dessa program inte kan visa bilder på rätt sätt. Ändra antal färger så här: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på Avancerade inställningar. 3 Klicka på fliken Bildskärm. 4 Välj True Color (32 bitar) under Färger. Ändra inte visningsupplösning eller antal färger medan du använder video-/bildprogram eller spelar upp en DVD eftersom detta kan orsaka felaktig uppspelning/visning eller göra systemet instabilt. Ett annan rekommendation är att inaktivera skärmsläckaren innan du spelar upp en DVD. Om skärmsläckaren är aktiverad kan den starta under DVD-uppspelningen och störa uppspelningen. Vissa skärmsläckare ändrar till och med skärmupplösningen och antal färger. Skärmens uppdateringsfrekvens kan ha ändrats. En högre uppdateringsfrekvens ger mjukare videouppspelning. Följ stegen nedan för att ändra skärmens uppdateringsfrekvens: 1 Klicka på Start, Alla program och VAIO Control Center. 2 Klicka på Energialternativ under Power Management i vänster fönsterruta. 3 Klicka på Avancerat i fönstret Energialternativ. 4 Klicka på Ändra schemainställningar. 5 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 6 Klicka på fliken VAIO Power Management. 7 Ändra skärmens uppdateringsfrekvens. ! Om du väljer en högre uppdateringsfrekvens för skärmen så förbrukas mer batteriström.