Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n190 N Vad gör jag om vissa objekt inte får plats på datorskärmen? Kontrollera att textstorleken är satt till 100 %. Om inte så kanske vissa objekt, till exempel en programvarumeny, inte visas korrekt, beroende på programvaran du använder. Mer information om hur textstorleken kan ändras finns i Windows Hjälp och support. Vad ska jag göra om det inte syns någon bild på min TV-skärm eller på en extern skärm som är ansluten till HDMI-utgången? ❑ ❑ Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel skärm. Copyrightskyddat material visas inte på en skärm som inte är HDCP-kompatibel. Mer information finns i Ansluta en TV med HDMI-ingång (sidan 111) och Ansluta en datorskärm eller projektor (sidan 109). Ytterligare en extern bildskärm kan anslutas till bildskärmsporten på datorn eller portreplikatorn. Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Ansluta en TV med HDMI-ingång (sidan 111) och Ansluta en datorskärm eller projektor (sidan 109). Vad gör jag om 3D-bilder inte visas på min 3D TV som är ansluten till HDMI-utgången? ❑ Ändra inställningarna för 3D-uppspelning. Ändra inställningarna genom att klicka på i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD. Mer information finns i hjälpfilen till PowerDVD BD. ❑ Om datorn är ansluten till din 3D TV via en AV-förstärkare kontrollerar du att AV-förstärkaren stöder 3D-uppspelning. ❑ ❑ Kontrollera upplösningsinställningen för datorns HDMI-utgång. Om upplösningen inte är satt till 1920 x 1080 eller 1280 x 720 visas inte bilder i 3D. Du bör även läsa i manualen som följde med din 3D TV för mer information om 3D-uppspelning.

Felsökning > Bildskärm n191 N Varför visas inte videon på bildskärmen? ❑ ❑ Om visningsläget är inställt på visning på en extern bildskärm och den externa bildskärmen inte är ansluten kan du inte visa video på datorns bildskärm. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen. Information om hur du ändrar bildskärmsvisningen finns i Välja visningslägen (sidan 116). Du kan även trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fntangenten (sidan 39). Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens upplösning. Så här ändrar du skärmupplösningen: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan invid Upplösning. 3 Dra skjutreglaget upp för att öka och ner för att minsta skärmupplösningen. ✍ Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning och klicka på, Avancerade inställningar och på fliken Bildskärmskort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn. Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan? Tryck på tangenterna Fn+F5 eller Fn+F6 för att ändra LCD-ljusstyrkan på datorskärmen. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Vad ska jag göra om skärmen är mörk? Om miljöbelysningssensorn blockeras blir skärmen mörk. Kontrollera att sensorn inte är blockerad.