Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 30 N Förlänga batteritiden När dator körs på batteri kan du förlänga batteritiden med hjälp av följande metoder. ❑ Minska ljusstyrkan på LCD-bildskärmen. ❑ Använda Energisparläge. Mer information finns i Använda energisparlägen (sidan 32). ❑ Ändra inställningar för Energisparläge i Energialternativ. Mer information finns i Använda VAIO Power Management (sidan 131). ✍ För mer information om hur du förlänger batteriets livslängd, läs i hjälpfilen efter det att du följt stegen i Kontrollera batteriets laddningskapacitet (sidan 29).

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 31 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Spara all data och stäng alla program. 3 Klicka på Start och knappen Stäng av. Efter en kort tid stängs datorn automatiskt av. Kontrollera att strömindikatorn släcks.