Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 46 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd kamera. Med kommunikationsprogramvaran, som till exempel Windows Live Messenger, kan du ringa ett videosamtal via Internet. Mer detaljerad information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen i programmet. ✍ Den inbyggda kameraindikatorlampan tänds när den inbyggda kameran används. Programvaran som är installerad på datorn varierar beroende på datorns konfiguration. Så hör ringer du ett videosamtal med Windows Live Messenger 1 Klicka på Start, Alla program och Windows Live Messenger. ✍ Du måste logga in till Windows Live Messenger för att kunna ringa ett videosamtal. Så här visar du bilder från den inbyggda kameran 1 Klicka på Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite och WebCam Companion 4. 2 Klicka på Fånga (Capture). ✍ Om bilder inte kan fångas in korrekt, till exempel om infångade bilder inte ser mjuka ut, klickar du på den nuvarande upplösningen för den infångade bilden i det övre, högra hörnet av huvudfönstret och minskar upplösningen.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 47 N Använda den optiska skivenheten Datorn är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet. Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. ! Du kan inte använda optiska skivor om du inaktiverar den optiska skivenheten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera enheten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). Så här sätter du i en skiva 1 Slå på datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket glider då ut.