Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda Internet n 66 N Använda Internet Innan du kan använda Internet måste du teckna ett avtal med en Internetleverantör, och ställa in de olika enheter som krävs för att du ska kunna ansluta datorn till Internet. Följande typer av tjänster för anslutning till Internet kan finnas tillgängliga från din Internetleverantör: ❑ Fiber (Fiber to the Home – FTTH) ❑ DSL (Digital Subscriber Line) ❑ Kabelmodem ❑ Satellit ❑ Modem Detaljerad information om vilka enheter som krävs för Internetanslutning, och hur du ansluter datorn till Internet, får du från din Internetleverantör. ✍ Om du vill ansluta datorn till Internet via trådlöst LAN måste du ställa in det trådlösa LAN-nätverket. Mer information finns i Använda trådlöst LAN (sidan 68). ! När du ansluter datorn till Internet bör du vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att du skyddar datorn mot de vanligaste hoten på nätet. Beroende på tjänsteavtalet med din Internetleverantör kan du behöva ansluta en extern modemenhet, till exempel ett USB-modem för telefoni, ett DSL-modem eller kabelmodem till datorn för att kunna ansluta till Internet. Du hittar detaljerade anvisningar om installation och konfigurering av modem i handboken som följde med modemet.

Använda din VAIO-dator > Använda nätverket (LAN) n 67 N Använda nätverket (LAN) Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel. Anslut den ena änden av en LAN-kabel (medföljer ej) till LAN-porten på datorn eller på portreplikatorn som säljs separat och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för LAN-anslutning. ! LAN-porten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn (tillval). Du kan inte komma åt LAN-nätverk om du inaktiverar LAN-porten i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera porten genom att följa stegen i Inaktivera inbyggda enheter (sidan 133). ✍ Du kan ansluta datorn till valfritt nätverk utan att ändra standardinställningarna. ! Koppla inte in en telefonkabel i LAN-porten på datorn. Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till LAN-porten finns det risk att stark ström via porten orsakar skador, överhettning eller brand. - Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer) - Vanliga telefonlinjer - PBX-linjer