Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Svedese

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 70 N Upplysning om datakrypteringen WLAN-standarden utnyttjar krypteringsmetoderna nedan: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standardbaserade kompatibla säkerhetstillbehör som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA är konstruerat för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) förutom användarverifiering med 802.1X och Extensible Authentication Protocol (EAP). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN- sekretesskydd, exempelvis lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationens WPA, ger starkare dataskydd och nätverksåtkomstkontroll och är dessutom skapat för att säkra 802.11-enheter av alla versioner, inklusive 802.11b, 802.11a, 802.11g, och 802.11n-standarderna, flerband och flerläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

Använda din VAIO-dator > Använda trådlöst LAN n 71 N Starta trådlös LAN-kommunikation Du måste först etablera trådlös LAN-kommunikation mellan din dator och en accesspunkt (medföljer ej). Se Windows Hjälp och support för mer information. För att få hjälp med att ställa in ett trådlöst nätverk klickar du på Start, Alla program och VAIO Easy Connect och följer anvisningarna i Easy Internet Connection Setup. ! Mer information om hur du anger vilken kanal som ska användas för åtkomstpunkten finns i handboken för åtkomstpunkten. Starta trådlös LAN-kommunikation 1 En åtkomstpunkt måste finnas installerad. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. 2 Slå på WIRELESS-omkopplaren. 3 Klicka på Start, Alla program och VAIO Smart Network eller klicka på ikonen VAIO Smart Network i aktivitetsfältet. 4 Klicka på skjutreglaget invid Wireless LAN så att det växlas till On-läge i fönstret VAIO Smart Network. Kontrollera att WIRELESS-indikatorn är tänd. ! 5 GHz-band trådlös LAN-kommunikation är endast tillgängligt på utvalda modeller och är inaktiverat som standard. Om du vill aktivera 5 GHzbandskommunikation måste du välja alternativet att använda 5 GHz-bandet eller både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden i rullgardinsmenyn Wireless LAN Settings i inställningsfönstret VAIO Smart Network. 5 Klicka på eller på aktivitetsfältet. 6 Välj önskad åtkomstpunkt och klicka på Anslut. ✍ Funktionen Wi-Fi Direct kan endast användas om Wi-Fi Direct visas i fönstret VAIO Smart Network. Mer detaljerad information finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Smart Network.