Views
1 month ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 22 N 3 Wsuń akumulator do wnęki w kierunku, który wskazuje strzałka. 4 Dociśnij akumulator we wnęce, aż wypustka (3) znajdzie się na swoim miejscu.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 23 N 5 Załóż pokrywę. Sprawdź, czy wszystkie zaczepy w pokrywie zostały osadzone na swoich miejscach, i dociśnij pokrywę w kierunku wskazanym strzałką. W komputerach z seria VPCSA i VPCSB zaczepów tych jest pięć, a w komputerach z seria VPCSE — sześć. 6 Przykręć uprzednio wykręcone śruby.