Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie tabliczki dotykowej n 42 N Używanie tabliczki dotykowej Za pomocą tabliczki dotykowej można wskazywać, wybierać, przeciągać i przewijać obiekty na ekranie. Działanie Wskazywanie Kliknięcie Dwukrotne kliknięcie Kliknięcie prawym przyciskiem Opis Przesuń palcem po tabliczce dotykowej (1), aby umieścić wskaźnik (2) na elemencie lub obiekcie. Naciśnij lewy przycisk (3) jeden raz. Naciśnij lewy przycisk dwa razy. Naciśnij prawy przycisk (4) jeden raz. W wielu aplikacjach powoduje to wyświetlenie kontekstowego menu skrótów (jeśli jest dostępne). Przeciąganie Przesuń palcem po tabliczce dotykowej, jednocześnie naciskając lewy przycisk. Przewijanie Aby przewijać w pionie, przesuń palcem wzdłuż prawej krawędzi tabliczki dotykowej. Aby przewijać w poziomie, przesuń palcem wzdłuż dolnej krawędzi. Po uaktywnieniu przewijania w pionie lub w poziomie można przesuwać palcem ruchem okrężnym po tabliczce dotykowej, aby kontynuować przewijanie bez odrywania palca od tabliczki. (Funkcja przewijania jest dostępna tylko w aplikacjach, które obsługują przewijanie za pomocą tabliczki dotykowej). Przerzucanie Przesuń szybko dwoma palcami po tabliczce dotykowej. W przeglądarkach internetowych i programach do wyświetlania obrazów wykonanie tego gestu w lewo lub w prawo powoduje przejście odpowiednio do poprzedniej lub do następnej strony. Uszczypnięcie W niektórych programach wykonanie gestu przypominającego „szczypanie” tabliczki dotykowej aktywuje funkcję powiększania. Zbliżenie palców do siebie powoduje powiększenie obrazu, a wykonanie odwrotnego gestu (rozsunięcie palców) — pomniejszenie obrazu. ✍ W celu włączenia lub wyłączenia tabliczki dotykowej można nacisnąć klawisze Fn+F1. Aby zmienić ustawienia tabliczki dotykowej, należy użyć programu VAIO Control Center. ! Przed wyłączeniem tabliczki dotykowej upewnij się, że mysz jest podłączona. Jeśli tabliczka dotykowa zostanie wyłączona przed podłączeniem myszy, możliwe będzie jedynie używanie klawiatury w operacjach wskazywania.

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 43 N Używanie przycisków specjalnych Komputer jest wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Przycisk specjalny Przycisk ASSIST Przycisk WEB Przycisk VAIO Przycisk wysuwania dysku z napędu Funkcje Uruchamia program VAIO Care, kiedy komputer jest włączony. Jeśli komputer jest wyłączony, naciśnięcie przycisku ASSIST uruchamia program VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Za pomocą programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue) można odzyskać komputer w razie awarii, na przykład jeśli nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows. Więcej informacji zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 37). Kiedy komputer działa w trybie normalnym, przycisk WEB uruchamia przeglądarkę internetową przypisaną do tego przycisku jako domyślna. Kiedy komputer jest wyłączony, przycisk WEB uruchamia funkcję szybkiego dostępu do sieci Web i przeglądarkę internetową powiązaną z tą funkcją. Więcej informacji zawiera temat Używanie funkcji szybkiego dostępu do sieci Web (strona 44). ! Przycisk WEB nie działa, kiedy komputer jest w trybie wstrzymania lub hibernacji. Uruchamia zadanie domyślnie przypisane do przycisku. Domyślnie przypisane zadanie można zmienić za pomocą programu VAIO Control Center. Wysuwa tacę napędu dysków optycznych.