Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Polacco

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie wbudowanej kamery n 46 N Używanie wbudowanej kamery Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę. Kamera umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach internetowych przy użyciu programów do komunikacji, takich jak Windows Live Messenger. Szczegółowe instrukcje korzystania z oprogramowania znajdują się w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. ✍ Wskaźnik wbudowanej kamery świeci, kiedy kamera jest używana. Oprogramowanie zainstalowane na komputerze zależy od konfiguracji komputera. Jak rozpocząć wideokonferencję w programie Windows Live Messenger 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Live Messenger. ✍ Aby wziąć udział w wideokonferencji, należy najpierw zalogować się do programu Windows Live Messenger. Jak wyświetlać obrazy z wbudowanej kamery 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, ArcSoft Webcam Suite i WebCam Companion 4. 2 Kliknij przycisk Capture. ✍ W przypadku wystąpienia problemów z przechwytywaniem obrazów, na przykład jeśli obrazy nie są wyświetlane płynnie, kliknij bieżące ustawienie rozdzielczości przechwytywanych obrazów w prawym górnym rogu głównego okna programu i zmniejsz rozdzielczość.

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu dysków optycznych n 47 N Używanie napędu dysków optycznych Komputer jest wyposażony we wbudowany napęd dysków optycznych. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Napęd dysków optycznych jest niedostępny, jeśli został wyłączony w konfiguracji systemu BIOS. Aby włączyć napęd, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 133). Jak włożyć dysk 1 Włącz komputer. 2 Wciśnij przycisk wysuwania dysku (1), aby otworzyć napęd. Tacka napędu zostanie wysunięta.