Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > n158 N Odstraňovanie porúch Táto kapitola popisuje, ako riešit’ bežné problémy, na ktoré môžete narazit’ pri používaní svojho počítača VAIO. Mnohé problémy majú jednoduché riešenie. Ak tieto odporúčania nepomôžu vyriešit’ váš problém, použite aplikáciu VAIO Care. Pokyny na spustenie softvéru nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (strana 37). Ak sa problém napriek tomu nepodarí vyriešit’ a potrebujete pomoc, navštívte webové stránky podpory uvedené v časti Vyhľadajte viac o vašom počítači VAIO (strana 5). Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. ❑ Operácie s počítačom (strana 160) ❑ Aktualizácia systému/Bezpečnost’ (strana 166) ❑ Obnovenie/Médium pre obnovenie systému (strana 167) ❑ Rozdelenie na oblasti (strana 170) ❑ Batéria (strana 171) ❑ Vstavaná kamera (strana 173) ❑ Siet’ (LAN/Bezdrôtová siet’ LAN) (strana 175) ❑ Bezdrôtová siet’ WAN (strana 179) ❑ Technológia BLUETOOTH (strana 180) ❑ Optické disky (strana 183) ❑ Displej (strana 188) ❑ Tlač (strana 193) ❑ Mikrofón (strana 194)

Odstraňovanie porúch > n159 N ❑ Reproduktory (strana 195) ❑ Dotykový panel (strana 197) ❑ Klávesnica (strana 198) ❑ Diskety (strana 199) ❑ Audio/Video (strana 200) ❑ „Memory Stick“ (strana 202) ❑ Periférne zariadenia (strana 203)