Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 46 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou. Pomocou komunikačného softvéru, ako je napríklad Windows Live Messenger, môžete uskutočnit’ videohovor cez Internet. Podrobné informácie o používaní softvéru nájdete v súbore pomocníka vášho softvéru. ✍ Indikátor vstavanej kamery svieti počas používania vstavanej kamery. Softvér inštalovaný vo vašom počítači môže závisiet’ od konfigurácie vášho počítača. Uskutočnenie videohovoru pomocou programu Windows Live Messenger 1 Kliknite na Štart, Všetky programy a Windows Live Messenger. ✍ Ak chcete uskutočnit’ videohovor, musíte sa prihlásit’ do programu Windows Live Messenger. Zobrazenie obrázkov zo vstavanej kamery 1 Kliknite na položky Štart, Všetky programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Kliknite na tlačidlo Capture. ✍ Ak sa vám nepodarí nahrat’ dobrý obraz, napríklad zobrazené zosnímané obrázky nie sú hladké, kliknite na aktuálne rozlíšenie nahrávania obrazu v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a znížte rozlíšenie.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 47 N Používanie optickej jednotky Počítač je vybavený vstavanou optickou jednotkou. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. ! Ak vyradíte optickú jednotku na obrazovke nastavení BIOS, nebudete môct’ používat’ optické disky. Ak chcete sprístupnit’ túto jednotku, postupujte podľa krokov v časti Vypnutie vstavaných zariadení (strana 133). Ako vložit’ disk 1 Počítač zapnite. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie podávača (1) jednotku otvorte. Podávač sa vysunie.