Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 74 N Vloženie karty SIM 1 Vypnite počítač. 2 Otvorte kryt karty SIM na spodnej strane počítača.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie bezdrôtovej siete WAN n 75 N 3 Vyberte kartu SIM (1) vylomením zo základnej karty. 4 Posuňte držiak karty SIM v smere šípky (2) a nadvihnite držiak. 5 Vložte kartu SIM do držiaka karty SIM tak, aby strana s obvodom smerovala nahor.