Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 80 N Ako komunikovat’ s ďalším zariadením BLUETOOTH Aby ste mohli komunikovat’ s ďalším zariadením BLUETOOTH, najprv potrebujete nastavit’ funkciu BLUETOOTH. Informácie o nastavení a používaní funkcie BLUETOOTH si prečítajte Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na položky Štart, Všetky programy a VAIO Smart Network alebo kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 Kliknite na prepínač vedľa BLUETOOTH, čím sa prepne na On v okne VAIO Smart Network. Skontrolujte, či svieti indikátor WIRELESS.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 81 N Ukončenie komunikácie BLUETOOTH Ako zastavit’ komunikáciu BLUETOOTH 1 Vypnite zariadenie BLUETOOTH, ktoré komunikuje s vaším počítačom. 2 Kliknite na prepínač vedľa BLUETOOTH, čím sa prepne na Off v okne VAIO Smart Network.