Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 84 N Používanie autentifikácie odtlačkom prsta Váš počítač môže byt’ vybavený snímačom odtlačkov prstov, aby vám poskytol zvýšené pohodlie. Niektoré vlastnosti a voliteľné funkcie uvedené v tejto časti nemusia byt’ k dispozícii pre váš počítač. Pozrite si údaje o konfigurácii vášho počítača. Po zaregistrovaní vášho odtlačku prsta/vašich odtlačkov prstov funkcia autentifikácie odtlačkom prsta ponúka: ❑ Náhrada za zadanie hesla pri prihlasovaní sa do systému Windows (strana 88) Ak ste pre váš používateľský účet zaregistrovali vaše odtlačky prstov, pri prihlasovaní sa do Windows môžete zadanie hesla nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. ❑ ❑ Website Log On na rýchly prístup k webovým stránkam Po uložení vašich používateľských informácií (používateľské účty, heslá atď.) do databázy Website Log On môžete zadanie informácií potrebných na prístup k webovým stránkam chráneným heslom nahradit’ autentifikáciou odtlačkom prsta. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi TrueSuite. ✍ Kliknutím na Štart, Všetky programy, TrueSuite a TrueSuite otvorte súbor pomocníka. ! Funkcia Website Log On sa nemusí dat’ použit’ v závislosti od webu, na ktorý pristupujete. Funkcia Quick Launch na rýchly prístup k aplikáciám Funkcia Quick Launch je k dispozícii na vašom počítači na spúšt’anie vašej preferovanej aplikácie (spustiteľného súboru), ktorá je priradená jednému z vašich prstov s registrovaným odtlačkom. Po priradení aplikácie vášmu prstu sa priradená aplikácia dá jednoducho spustit’ prejdením vaším prstom po snímači odtlačkov prstov.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 85 N Registrácia odtlačku prsta Na používanie funkcie autentifikácie odtlačkom prsta musíte váš odtlačok prsta/odtlačky prstov zaregistrovat’ v počítači. Ako zaregistrovat’ odtlačok prsta 1 Kliknite na Štart, Všetky programy, TrueSuite a TrueSuite. 2 Kliknite na ikonu Get Started. 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa zobrazí okno nastavovania hesla do systému Windows, nastavte heslo do systému Windows. ✍ Podrobnejšie informácie nájdete v pomocníkovi softvéru TrueSuite.