Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vášho

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 86 N Ak sa vám nepodarilo zaregistrovat’ odtlačok prsta, skúste znovu podľa nasledujúcich pokynov. 1 Položte horný kĺb prsta naplocho na stred snímača odtlačkov prstov (1). 2 Prejdite prstom po snímači odtlačkov prstov v kolmom smere a zosnímajte ho od horného kĺbu prsta po špičku.

Používanie vášho počítača VAIO > Používanie autentifikácie odtlačkom prsta n 87 N ! Pri prechádzaní prstom po snímači odtlačkov prstov prst udržujte v kontakte so snímačom. Ak prstom prechádzate snímačom príliš rýchlo alebo príliš pomaly, registrácia odtlačku prsta sa nemusí podarit’. Snímaču odtlačkov prstov poskytnite približne jednu sekundu na zosnímanie odtlačku vášho prsta. Ak je váš prst nadmerne suchý, vlhký, zvráskavený, znečistený alebo poranený atď., nemusí sa vám podarit’ odtlačok prsta zaregistrovat’ a/alebo odtlačok prsta nemusí byt’ rozpoznaný. Zaregistrujte viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad, že snímač odtlačkov prstov nebude vediet’ odtlačok prsta rozpoznat’. Pred prejdením prstom po snímači odtlačkov prstov v každom prípade špičku prsta a snímač odtlačkov prstov očistite, aby sa zachovala dobrá schopnost’ rozpoznávania.