Views
8 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Măsuri de siguranţă >

Măsuri de siguranţă > Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea n146 N Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea Computerul ❑ ❑ Curăţaţi carcasa cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită cu o soluţie diluată de detergent. Nu folosiţi tampoane abrazive, pudră de lustruire sau solvenţi ca alcoolul sau benzina, deoarece acestea pot deteriora finisările computerului. Înainte de curăţarea computerului, deconectaţi întotdeauna adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Ecran LCD Folosiţi o cârpă moale și uscată pentru a șterge ecranul LCD. Frecarea suprafeţei poate deteriora ecranul. Camera încorporată Curăţaţi suprafaţa camerei încorporate și cea din jurul acesteia cu o cârpă moale și uscată. Nu frecaţi prea tare suprafaţa camerei, deoarece se poate zgâria cu ușurinţă. Discuri ❑ ❑ ❑ Îngrijirea adecvată a discului este esenţială pentru fiabilitatea sa continuă. Nu folosiţi solvenţi (precum benzină, diluant, alcool, soluţii de curăţat disponibile în comerţ sau spray antistatic) ce pot cauza deteriorarea discului. Pentru curăţarea normală, ţineţi discul de margine și folosiţi o cârpă moale pentru a curăţa discul dinspre centru spre exterior. Dacă discul este foarte murdar, umeziţi o cârpă moale cu apă, stoarceţi-o bine și folosiţi-o pentru a șterge suprafaţa discului dinspre centru înspre exterior. Ștergeţi orice urme de umezeală cu o cârpă moale și uscată.

Măsuri de siguranţă > Manipularea computerului dvs. n147 N Manipularea computerului dvs. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computer, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză și scoateţi bateria. Este posibil să fie necesară verificarea computerului de către personal calificat înainte să îl porniţi din nou. Aveţi grijă să nu scăpaţi computerul și nu așezaţi obiecte pe acesta. Nu așezaţi computerul într-un loc expus la: ❑ Surse de căldură precum radiatoare sau conducte de aer ❑ Lumină solară directă ❑ Praf excesiv ❑ Umezeală sau ploaie ❑ Vibraţii sau șocuri mecanice ❑ Magneţi puternici sau difuzoare care nu au magneţi protejaţi ❑ Temperatură ambientală mai mare de 35°C sau mai mică de 5°C ❑ Umiditate ridicată Nu amplasaţi echipamente electronice lângă computer. Câmpul electromagnetic al echipamentului poate cauza o funcţionare defectuoasă a computerului. Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni. Computerul utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă și pot apărea interferenţe cu recepţia radio sau televizorului. În acest caz, mutaţi computerul la o distanţă adecvată faţă de radio sau televizor. Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.