Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Depanarea >

Depanarea > Funcţionarea computerului n160 N Funcţionarea computerului Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul nu pornește? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă computerul dvs. este bine conectat la o sursă de alimentare și dacă este pornit, precum și dacă indicatorul de alimentare luminează continuu. Bateria trebuie să fie corect instalată și încărcată. Dacă la computer este conectată o baterie suplimentară, asiguraţi-vă că atât bateria principală, cât și bateria secundară, sunt instalate corect și încărcate. Deconectaţi toate dispozitivele USB conectate (dacă există) și apoi reporniţi computerul. Îndepărtaţi orice modul de memorie suplimentar instalat după ce aţi achiziţionat computerul și apoi reporniţi computerul. În cazul în care computerul este conectat la un prelungitor sau la o sursă de alimentare continuă (UPS), asiguraţi-vă că prelungitorul sau dispozitivul UPS este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Dacă folosiţi un monitor extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la o sursă de curent și că este pornit. Luminozitatea și contrastul trebuie să fie reglate corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul primit împreună cu monitorul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și scoateţi bateria. Așteptaţi între trei și cinci minute. Reinstalaţi bateria, conectaţi adaptorul de c.a., apoi apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a porni computerul. Condensul poate duce la defectarea computerului. Dacă se formează condens, nu utilizaţi computerul cel puţin o oră. Utilizaţi adaptorul de c.a. Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar baterii reîncărcabile și adaptor de c.a. Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.

Depanarea > Funcţionarea computerului n161 N Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de alimentare (de culoare verde) luminează continuu, însă ecranul rămâne gol? ❑ ❑ Apăsaţi de mai multe ori pe tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra de aplicaţie. Este posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie. Dacă tastele Alt+F4 nu funcţionează, faceţi clic pe Start, pe săgeata din dreptul butonului Închidere, apoi pe Repornire pentru a reporni computerul. ❑ În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul ❑ Închidere , apoi faceţi clic pe Repornire. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. Dacă această procedură nu dă rezultate, ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de peste patru secunde pentru a închide computerul. Deconectaţi adaptorul de c.a. și lăsaţi computerul timp de circa cinci minute. Apoi cuplaţi adaptorul de c.a. și porniţi din nou computerul. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate.