Views
4 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Rumeno

Noţiuni de bază >

Noţiuni de bază > Despre indicatorii luminoși n 18 N Despre indicatorii luminoși Computerul dvs. este echipat cu următorii indicatori luminoși: Indicator Încărcare Cameră încorporată Acces media Unitate de disc Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funcţii Luminează în timpul încărcării bateriei. Consultaţi Încărcarea bateriei (pagina 27) pentru informaţii suplimentare. Luminează la utilizarea camerei încorporate. Luminează în timpul accesului la datele de pe un card de memorie, de exemplu un card „Memory Stick” sau un card de memorie SD. (Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare.) Când lampa indicatoare este stinsă, cardul de memorie nu este utilizat. Luminează în timpul accesării datelor din unitatea de stocare încorporată sau din unitatea de disc optic. Nu treceţi computerul în modul Repaus și nu opriţi computerul în timp ce este aprinsă această lampă indicatoare. Iluminează în timpul modului Num lock. În acest mod, puteţi să utilizaţi tastele numerice pentru a introduce cifre sau a efectua calcule matematice de bază. Pentru a activa modul Num lock, apăsaţi pe tastele Fn+Num Lk pe modele fără tastatură numerică sau pe tasta Num Lk pe modele cu tastatură numerică. Pentru a dezactiva modul Num lock, apăsaţi pe tastă (taste) încă o dată. Indicatorul luminos se stinge. Apăsaţi pe tasta Caps Lock pentru a scrie cu majuscule. Dacă apăsaţi pe tasta Shift în timp ce lampa indicatoare este aprinsă, literele vor fi scrise cu minuscule. Apăsaţi încă o dată pe această tastă pentru a stinge indicatorul. Când lampa indicatoare Caps lock este stinsă se revine la scrierea normală. Apăsaţi pe tastele Fn+Scr Lk pentru a schimba felul în care se derulează imaginea. Când lampa indicatoare Scroll lock este stinsă se revine la defilarea normală. Tasta Scr Lk funcţionează în mod diferit în funcţie de programul pe care îl utilizaţi și nu funcţionează cu toate programele. Luminează continuu atunci când sunt activate una sau mai multe opţiuni fără fir.

Noţiuni de bază > Conectarea la o sursă de alimentare n 19 N Conectarea la o sursă de alimentare Puteţi folosi fie un adaptor de c.a., fie o baterie ca sursă de alimentare pentru computerul dvs. Înainte de prima utilizare a computerului, trebuie conectat la computer un adaptor de c.a. ! Nu utilizaţi computerul fără baterie. Pericol de defecţiuni. Utilizarea adaptorului de c.a. Când computerul este conectat direct la o sursă de c.a. și are o baterie instalată, folosește curent de la priza de c.a. ✍ Utilizaţi numai adaptorul de c.a. aferent computerului dvs. Pentru a folosi adaptorul de c.a. 1 Conectaţi un capăt al cablului de alimentare (1) la adaptorul de c.a. (3). 2 Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de c.a. (2). 3 Conectaţi cablul atașat la adaptorul de c.a. (3) la portul DC IN (4) al computerului. ! Forma prizei DC In variază în funcţie de adaptorul de c.a.