Views
9 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Olandese

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Olandese

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Luidsprekers n198 N Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken? ❑ Bekijk de suggesties in Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers? (pagina 197). ❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld. Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie. ❑ Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen. ❑ Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. ❑ Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit. ❑ Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie. ❑ Controleer de Windows-volumeregeling door op het volumepictogram op de taakbalk te klikken. ❑ Mogelijk is uw geluidsuitvoerapparaat verkeerd geconfigureerd. Zie Hoe wijzig ik het geluidsuitvoerapparaat? (pagina 202) om het apparaat voor de geluidsuitvoer te wijzigen.

Problemen oplossen > Touchpad n199 N Touchpad Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld. Druk op Fn+F1 om het in te schakelen. Zie Het touchpad gebruiken (pagina 42). Zorg ervoor dat er geen muis op de computer is aangesloten. Als u de aanwijzer niet meer kunt verplaatsen terwijl er een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten. Als de toetsencombinatie Alt+F4 niet werkt, drukt u één keer op de Windows-toets en vervolgens meerdere malen op ,. Selecteer Opnieuw opstarten met de toetsen M of m en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. Als uw computer niet opnieuw wordt opgestart, drukt u op Ctrl+Alt+Delete, selecteert u de pijl naast de knop Afsluiten met de toetsen m en ,, drukt u op Enter en selecteert u Opnieuw opstarten met M of m. Druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. ! Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of met de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.