Views
9 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

HDMI CTRL (Sterowanie

HDMI CTRL (Sterowanie przez HDMI) P. THRU (Przekazywanie sygnałów) (wstecz)/ (wybór)/ (dalej)/ (wprowadź) AMP MENU ARC (Zwrotny kanał audio) SET BT BT PWR (Zasilanie BLUETOOTH) BT.STBY (Tryb czuwania BLUETOOTH) AAC (Zaawansowane kodowanie audio) Menu Funkcja Wartość domyślna Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Sterowanie przez HDMI. (ON/OFF) Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI” (strona 7). Pozwala ustawić tryb oszczędzania energii funkcji przekazywania sygnałów dla sygnałów HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Pozwala przekazywać sygnały z gniazda HDMI OUT zestawu w trybie czuwania zgodnie ze stanem telewizora. W porównaniu do ustawienia „ON”, to ustawienie umożliwia oszczędzanie energii w trybie czuwania. ON: Sygnały są zawsze przekazywane przez gniazdo HDMI OUT w trybie czuwania. Jeśli podłączono inny telewizor inny niż „BRAVIA”, należy wybrać w zestawie wartość „ON”. Uwaga: Ta pozycja jest wyświetlana tylko, gdy dla ustawienia „CTRL (Sterowanie przez HDMI)” wybrano wartość „ON”. Pozwala słuchać dźwięku cyfrowego z telewizora zgodnego z technologią kanału zwrotnego audio (ARC), podłączonego kablem High Speed HDMI. (ON/OFF) Uwaga: Ta pozycja jest wyświetlana tylko, gdy dla ustawienia „CTRL (Sterowanie przez HDMI)” wybrano wartość „ON”. Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję BLUETOOTH zestawu. (ON/ OFF) Uwaga: Po zmianie ustawienia na „OFF” funkcja BLUETOOTH oraz NFC będą nieaktywne. Jeśli w zestawie są zapisane informacje o parowaniu, zestaw jest w trybie czuwania BLUETOOTH nawet, gdy jest wyłączony. (ON/OFF) Pozwala określić, czy zestaw będzie używać AAC za pomocą BLUETOOTH. (ON/OFF) Uwaga: Jeśli ustawienie zostanie zmienione, gdy zestaw jest połączony z urządzeniem BLUETOOTH, urządzenie zostanie rozłączone. ON AUTO ON ON ON ON

(wstecz)/ (wybór)/ (dalej)/ (wprowadź) AMP MENU Menu Funkcja Wartość domyślna SYSTEM A. STBY (Automatyczny tryb czuwania) VER (Wersja) SYS.RST (Zimny reset zestawu) Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Zestaw jest wyłączany automatycznie w przypadku braku aktywności użytkownika przez pewien okres (około 20 minut) i jeśli zestaw nie odbiera sygnałów wejściowych. Pozwala wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania układowego. Pozwala zresetować menu i ustawienia (pola akustyczne itd.) zestawu do stanu pierwotnego, jeśli są problemy z jego działaniem. Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Wykrywanie i usuwanie usterek” (strona 21). WS LINK Pozwala ponownie połączyć się z systemem dźwięku bezprzewodowego (strona 14). RF CHK Pozwala sprawdzić, czy system dźwięku bezprzewodowego zestawu umożliwia komunikację. (OK/NG) ON – – – – Przydatne funkcje 13 PL