Views
9 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

One-touch verbinding met

One-touch verbinding met gebruik van het Androidapparaat met ingebouwde NFC-functie (NFC) 1 Voer stappen 1 tot 3 uit van "Bij gebruik van een Androidapparaat". 2 Raak nadat het scherm van de BLUETOOTH-verbinding op het Android-apparaat verschijnt met het Android-apparaat de N- markering van de Speaker Bar aan. Het lampje (blauw) van de Speaker Bar licht op wanneer de verbinding is gemaakt. Bij gebruik van een iPhone/iPod touch 1 Druk op de (aan/standby)-knop op de afstandsbediening. Het scherm van de Bar Speaker licht op. 2 Druk op de PAIRING-knop op de afstandsbediening. Het lampje (blauw) van de Speaker Bar knippert snel tijdens het BLUETOOTH-koppelen. 3 Zet de iPhone/iPod touch in de koppelstand en selecteer "SONY:HT-CT370" of "SONY:HT-CT770" in de BLUETOOTHapparatenlijst op de iPhone/iPod touch. Het lampje (blauw) van de Speaker Bar licht op wanneer de verbinding is gemaakt. 4 Zoek naar "SongPal" met de aangesloten iPhone/iPod touch en download de app. 5 Zet "SongPal" aan en bedien het systeem met het scherm van de iPhone/iPod touch. Lampje (blauw) 3 Bedien het systeem met het scherm van het Androidapparaat. 10 NL

De instellingen aanpassen U kunt de volgende onderdelen instellen met de AMP MENU-knop op de afstandsbediening. De instellingen blijven ook behouden wanneer u het netsnoer ontkoppelt. (terug)/ (selecteer)/ (verder)/ (enter) AMP MENU 1 Druk op de AMP MENU-knop op de afstandsbediening om het versterkermenu op het scherm van de Speaker Bar te tonen. 2 Selecteer de gewenste instelling met (terug)-/ (selecteer)-/ (verder)-knoppen, en druk op de (enter)-knop. 3 Druk op de AMP MENU-knop om het versterkermenu te verlaten. Menu Functie Standaard LEVEL DRC (Regeling van dynamisch bereik) Voor weergave van Dolby Digital-geluid bij een laag volume. (ON/ AUTO/OFF) ON: Het geluid wordt gecomprimeerd op basis van de compressieinformatie in het materiaal. AUTO AUTO: Het met Dolby TrueHD gecodeerde geluid wordt automatisch gecomprimeerd. OFF: Het geluid wordt niet gecomprimeerd. TONE BASS De lage tonen worden versterkt. De instelling kan met stappen van 1 vanaf –6 tot +6 worden veranderd. 0 TREBLE De hoge tonen worden versterkt. De instelling kan met stappen van 1 vanaf –6 tot +6 worden veranderd. 0 AUDIO SYNC (AV synchroon) DUAL (Dual mono) AAV (Geavanceerd automatisch volume) EFFECT (Geluidseffect) Hiermee kunt u het geluid aanpassen wanneer het beeld en het geluid niet synchroon lopen. (ON/OFF) Voor weergave van multiplex-uitzendingen van Dolby Digitalaudio. (M/S (hoofd- en subkanalen)/MAIN (hoofdkanaal)/SUB (subkanaal)) Hiermee vermindert u het volumeverschil tussen verschillende programma's of tussen programma's en reclame. (ON/OFF) ON: Het geluid wordt met het geselecteerde geluidsveld weergegeven. Het gebruik van deze instelling wordt aangeraden. OFF: De ingangsbron wordt tot 2-kanalen teruggemengd. Opmerking: Met "EFFECT (Geluidseffect)" op "OFF" gesteld, wordt "EFFECT (Geluidseffect)" automatisch naar "ON" gesteld wanneer u de SOUND FIELD-instelling verandert. OFF MAIN OFF ON Handige functies wordt vervolgd 11 NL