Views
9 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Svedese

HT-CT770 Högtalare Framsida/översida (på/viloläge) INPUT-knapp PAIRING-knapp VOL +/– (volym) N-märke Vidrör märket med NFC-enheten när du använder NFCfunktionen. Fjärrkontrollsensor Lampa Vit: när displayen på högtalaren är avstängd. Blå: BLUETOOTH-läge (sidan 18) Display Baksida/undersida Nätströmskabel ANALOG IN-kontakt DIGITAL IN (OPT (TV))-kontakt HDMI IN 1/2/3-kontakter HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt 22 SE

Subwoofer På/viloläge-lampa Nätströmskabel -knapp (på/viloläge) LINK-knapp Övrigt fortsättning 23 SE