Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Wykrywanie i usuwanie

Wykrywanie i usuwanie usterek Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią problemy, przed przekazaniem go do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek. Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. Przekazując urządzenia do serwisu, należy dostarczyć zarówno głośnik Bar Speaker jak i subwoofer, nawet jeśli wydaje się, że tylko jedno urządzenie nie działa prawidłowo. ZASILANIE Zestaw nie włącza się. Sprawdź, czy przewód zasilania jest dobrze podłączony. Zestaw jest wyłączany automatycznie. Działa funkcja „A. STBY”. Dla ustawienia „A. STBY” (Automatyczny tryb czuwania) wybierz wartość „OFF” (strona 13). DŹWIĘK Brak odtwarzania dźwięku z telewizora przez zestaw. Naciskaj wielokrotnie przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić „TV” na ekranie (patrz rozdział „Słuchanie dźwięku z telewizora” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Sprawdź podłączenie kabla HDMI, cyfrowego przewodu optycznego lub przewodu audio, który jest podłączony do zestawu i telewizora (patrz rozdział „Podłączanie” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Sprawdź wyjście audio telewizora. Informacje na temat ustawień telewizora zawiera instrukcja obsługi telewizora. Zwiększ głośność w telewizorze lub anuluj wyciszenie. Kiedy zestaw jest podłączony za pomocą kabla HDMI do telewizora zgodnego z technologią kanału zwrotnego audio (ARC), upewnij się, że kabel ten jest podłączony do gniazda HDMI (ARC) telewizora (patrz rozdział „Podłączanie” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Jeśli telewizor nie obsługuje technologii kanału zwrotnego audio (ARC), oprócz kabla HDMI należy także podłączyć cyfrowy przewód optyczny w celu odtworzenia dźwięku (patrz rozdział „Podłączanie” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne) Dźwięk jest odtwarzany przez zestaw i telewizor. Wyłącz dźwięk zestawu lub telewizora. Dźwięk odtwarzany z zestawu nie jest zsynchronizowany z obrazem. Dla ustawienia „SYNC (Synchronizacja AV)” wybierz wartość „OFF”, jeśli ma ustawienie „ON” (strona 11). Z głośnika Bar Speaker nie słychać żadnego dźwięku lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk z urządzenia podłączonego do głośnika Bar Speaker. Naciśnij przycisk + na pilocie zdalnego sterowania i sprawdź poziom głośności (patrz rozdział „Części i elementy sterowania” (strona 22)). Naciśnij przycisk lub + na pilocie zdalnego sterowania, aby anulować wyciszenie (patrz rozdział „Części i elementy sterowania” (strona 26)). Upewnij się, że źródło wejściowe zostało wybrane prawidłowo. Wypróbuj inne źródła wejściowe, naciskając wielokrotnie przycisk na pilocie zdalnego sterowania (patrz rozdział „Słuchanie dźwięku” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne) Sprawdź, czy wszystkie kable i przewody zestawu i podłączonych urządzeń są dobrze umieszczone w gniazdach. Z subwoofera nie słychać żadnego dźwięku lub słychać tylko bardzo cichy dźwięk. Naciśnij przycisk SW + na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć głośność subwoofera (patrz rozdział „Części i elementy sterowania” (strona 26)). Upewnij się, że lampka Włączony/Tryb czuwania na subwooferze świeci na zielono. Jeśli nie, patrz punkt „Nie słychać dźwięku z subwoofera.” w rozdziale „DŹWIĘK BEZPRZEWODOWY” (strona 19). 18 PL

Subwoofer służy do reprodukcji niskich tonów. W przypadku źródeł wejściowych, które charakteryzują się niewielką ilością tonów niskich (np. transmisja telewizyjna), dźwięk z subwoofera może być trudny do usłyszenia. Podczas odtwarzania treści zgodnej z technologią ochrony praw autorskich (HDCP) nie słuchać jej z subwoofera. Nie można uzyskać efektu dźwięku przestrzennego. W zależności od sygnału wejściowego i ustawień pola akustycznego, przetwarzanie dźwięku przestrzennego może nie działać efektywnie. Odczucie efektu dźwięku przestrzennego zależy od programu lub płyty. Aby odtwarzać wielokanałowy sygnał audio, należy sprawdzić ustawienie wyjścia sygnału audio w urządzeniu podłączonym do zestawu. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona z podłączonym urządzeniem. BLUETOOTH Nie można utworzyć połączenia BLUETOOTH. Upewnij się, że niebieska lampka głośnika Bar Speaker świeci (patrz rozdział „Słuchanie dźwięku z urządzeń BLUETOOTH” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Stan zestawu Podczas parowania BLUETOOTH Zestaw próbuje połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH Zestaw połączył się z urządzeniem BLUETOOTH Zestaw jest w trybie czuwania BLUETOOTH (kiedy zestaw jest wyłączony) Stan niebieskiej lampki Szybko miga Miga Świeci Nie świeci się Upewnij się, że podłączane urządzenie BLUETOOTH oraz funkcja BLUETOOTH są włączone. Umieść zestaw i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie. Ponownie sparuj zestaw z urządzeniem BLUETOOTH. Wcześniej może być koniecznie anulowanie parowania z zestawem przy użyciu urządzenia BLUETOOTH. Nie można przeprowadzić parowania. Umieść zestaw i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie (patrz rozdział „Słuchanie dźwięku z urządzeń BLUETOOTH” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Upewnij się, że zestaw nie jest zakłócany przez urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia bezprzewodowe pasma 2,4 GHz lub kuchenkę mikrofalową. Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, odsuń je od zestawu. Podłączone urządzenie BLUETOOTH nie odtwarza dźwięku. Upewnij się, że niebieska lampka głośnika Bar Speaker świeci (patrz rozdział „Słuchanie dźwięku z urządzeń BLUETOOTH” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Umieść zestaw i urządzenie BLUETOOTH jak najbliżej siebie. Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, na przykład urządzenie bezprzewodowej sieci LAN, inne urządzenia BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je od zestawu. Usuń wszelkie przeszkody występujące pomiędzy zestawem a urządzeniem BLUETOOTH lub odsuń od nich zestaw. Zmień położenie połączonego urządzenia BLUETOOTH. Spróbuj zmienić częstotliwość bezprzewodową routera Wi-Fi, komputerze itp. na pasmo 5 GHz. Zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH. Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem. Podczas oglądania filmów dźwięk może być nieznacznie opóźniony w stosunku do obrazu. DŹWIĘK BEZPRZEWODOWY Nie słychać dźwięku z subwoofera. Sprawdź, czy przewód zasilania subwoofera jest podłączony prawidłowo. (Patrz rozdział „Włączanie zestawu” w dostarczonej instrukcji obsługi Przewodnik). Różne ciąg dalszy 19 PL