Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Pilot zdalnego

Pilot zdalnego sterowania Dostarczony pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie zestawem i podłączonymi urządzeniami. Jednak niektórymi urządzeniami nie można nim sterować. W takim przypadku należy użyć pilota zdalnego sterowania danego urządzenia. Uwaga Używając pilota zdalnego sterowania, należy skierować go na czujnik zdalnego sterowania głośnika Bar Speaker. Sterowanie zestawem Przycisk (wejście) Przycisk / (włączony/tryb czuwania) Przycisk DISPLAY Służy do zmiany jasności wyświetlacza (Jasny/Ciemny/ Wyłączony) głośnika Bar Speaker. Jeśli dla ustawienia jasności wyświetlacza wybrano wartość „Wyłączony”, przez kilka sekund będzie wyświetlana informacja o stanie urządzenia, po czym wyświetlacz wyłączy się. Po zmianie ustawienia z wartości „Wyłączony” na „Jasny”, na wyświetlaczu pojawi się informacja o strumieniu audio. Przyciski SW (głośność subwoofera) +/– Przyciski SOUND FIELD* 1 Przycisk NIGHT (tryb nocny)* 1 Przycisk (wyciszenie) Przyciski (głośność) +* 2 /– Przycisk AMP MENU Przycisk PAIRING Przycisk RETURN Przyciski (wstecz)/ (wybór)/ (dalej)/ (wprowadź) Naciśnij przycisk , , lub , aby wybrać ustawienie, po czym naciśnij przycisk , aby je zarejestrować. Przycisk VOICE* 1 Sterowanie telewizorem Przyciski TV PROG (program) +/– Służą do zmiany kanałów. Przycisk TV (wejście) Służy do zmiany wejścia w telewizorze. Przycisk TV / (włączony/tryb czuwania) Służy do włączania i wyłączania telewizora, którym można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania zestawu. 26 PL

Sterowanie urządzeniem BLUETOOTH Przyciski / Służą do pomijania utworów. Przyciski / Naciśnięte podczas odtwarzania, służą do przesuwania muzyki do tyłu lub do przodu. Przyciski sterowania odtwarzaniem * 2 (odtwarzanie)/ (wstrzymaj)/ (zatrzymaj) Służą do rozpoczynania, wstrzymywania i zatrzymywania odtwarzania. Aby wznowić wstrzymane odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk . Uwaga To są przykłady podstawowej obsługi. Niektóre urządzenia mogą nie reagować lub inaczej reagować na sterowanie. * 1 Patrz rozdział „Korzystanie z efektów dźwiękowych” w dostarczonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne. * 2 Przyciski (odtwarzanie) i (głośność) + mają wyczuwalne wypustki. Ułatwiają one sterowanie. Ustawianie producenta telewizora 1 Naciśnij przycisk określonego producenta, przytrzymując wciśnięty przycisk TV (włączony/tryb czuwania) na pilocie zdalnego sterowania zestawu. Producent Przycisk SONY TV PROG + Samsung DISPLAY LG SW + Panasonic TV PROG Philips CLEARAUDIO+ MOVIE GAME Sharp SW – Toshiba STANDARD 2 Trzymając wciśnięty przycisk TV (włączony/tryb czuwania), naciśnij przycisk (wprowadź). 3 Zwolnij przycisk TV (włączony/tryb czuwania) na pilocie zdalnego sterowania zestawu. Różne 27 PL