Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Polacco

Inhoudsopgave Handige

Inhoudsopgave Handige functies De Bar Speaker aan een wand installeren ............................5 De functie Controle voor HDMI gebruiken ............................7 "BRAVIA" Sync-functies gebruiken ........................................8 Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (SongPal) ............................................................9 De instellingen aanpassen ...................................................11 Het systeem verbinden (LINK) ............................................. 14 Diverse Voorzorgsmaatregelen ........................................................ 15 Draadloze technologie van BLUETOOTH ............................ 17 Verhelpen van storingen ..................................................... 19 Onderdelen en bedieningselementen ................................23 Technische gegevens ..........................................................29 Zie de bijgeleverde Beknopte gids voor de setup en basisbediening. 4 NL

Handige functies De Bar Speaker aan een wand installeren U kunt de Bar Speaker aan een wand installeren. Opmerkingen Zorg voor schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor het materiaal en de draagkracht van de wand. Een wand van gipsplaat is erg zwak, bevestig dus bij een dergelijke wand de schroeven stevig aan een balk. Installeer de Bar Speaker horizontaal, met schroeven in een balk op een vlak gedeelte van de wand. Laat de installatie uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid. Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade ten gevolge van een ondeskundige installatie, onvoldoende draagkracht van de wand, verkeerd aangebrachte schroeven of een natuurramp, enz. 1 Bevestig de bijgeleverde wandmontagebeugels aan de gaatjes voor bevestiging van de beugels aan de onderkant van de Bar Speaker met de bijgeleverde schroeven zo dat het oppervlak van de wandmontagebeugels overeenkomt met de afbeelding. Bevestig de wandmontagebeugels links en rechts aan de gaatjes voor bevestiging aan de onderkant van de Bar Speaker. Schroef (bijgeleverd) Netsnoer Handige functies Wandmontagebeugel (bijgeleverd) wordt vervolgd 5 NL