Views
2 weeks ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Italiano

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Italiano

"BRAVIA" Sync-functies

"BRAVIA" Sync-functies gebruiken De hieronder aangegeven, originele Sony-functies kunnen tevens worden gebruikt met producten die compatibel zijn met "BRAVIA" Sync. Energiebesparing Indien een "BRAVIA" Sync-compatibele TV met het systeem is verbonden, wordt het energieverbruik tijdens standby verlaagd door de HDMI-signaaltransmissie te stoppen wanneer de TV is uitgeschakeld met de pass-through-functie* van het systeem op "AUTO" gesteld (pagina 12). De basisinstelling is "AUTO". Indien een andere TV dan "BRAVIA" is verbonden, moet u dit onderdeel op "ON" stellen (pagina 12). * De pass-through-functie voor HDMI-signalen wordt gebruikt voor weergave van de signalen van de HDMI OUT-aansluiting van dit systeem, zelfs wanneer het systeem standby is geschakeld. Het geluid zal misschien worden onderbroken als de bemonsteringsfrequentie of het aantal kanalen van uitgestuurde audiosignalen van het weergegeven apparaat wordt overgeschakeld. Wanneer het aangesloten apparaat niet geschikt is voor de technologie voor bescherming van auteursrechten (HDCP), kunnen beeld en/of geluid van de HDMI OUT-aansluiting van dit systeem worden vervormd of helemaal niet worden uitgestuurd. Controleer in dat geval de specificaties van de aangesloten apparatuur. Wanneer "TV" als ingangsbron voor het systeem is geselecteerd, worden de videosignalen van een van de laatst gekozen HDMI IN 1/2/3-aansluitingen via de HDMI OUT-aansluiting uitgestuurd. Dit systeem ondersteunt transmissie van Deep Color, "x.v.Colour", 3D en 4K. Voor weergave van 3D-beelden, moet u een 3D-compatibele TV en video-apparaat (Blu-ray Disc-speler, "PlayStation ® 4" enz.) met het systeem verbinden middels High Speed HDMI-kabels, een 3D-bril opzetten en vervolgens de weergave van bijvoorbeeld een 3Dcompatibele Blu-ray Disc starten. Voor weergave van 4K-beelden moeten de TV en de spelers die met het systeem zijn verbonden compatibel zijn met 4K-beelden. Opmerkingen over HDMI-aansluitingen Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u een Standard HDMIkabel gebruikt, worden 1080p, Deep Color, 3D en 4K beelden mogelijk niet goed weergegeven. Gebruik een erkende HDMI-kabel. Gebruik een Sony High Speed HDMI-kabel met het kabeltype-logo. Het gebruik van een HDMI-DVI-conversiekabel wordt afgeraden. Controleer de instelling van de aangesloten apparatuur als het beeld niet goed is of als het geluid van een met een HDMI-kabel aangesloten apparaat niet wordt weergegeven. Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.) die via een HDMI-aansluiting worden verzonden, worden misschien door het aangesloten apparaat onderdrukt. 8 NL

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (SongPal) "SongPal" is de app voor het bedienen van het systeem met gebruik van uw smartphone of tablet, enz. "SongPal" is verkrijgbaar bij ofwel Google Play of App Store. Deze functie wordt geactiveerd door "BT PWR (BLUETOOTHvermogen)" op "ON" te stellen (pagina 12). De basisinstelling is "ON". Bij gebruik van een Android-apparaat 1 Druk op de (aan/standby)-knop op de afstandsbediening. Het scherm van de Bar Speaker licht op. 2 Zoek naar "SongPal" met het Android-apparaat en download de app. 3 Start "SongPal" en volg de aanwijzingen op het scherm. 4 Druk nadat scherm van de BLUETOOTH-verbinding op het Android-apparaat verschijnt op de PAIRING-knop van de afstandsbediening. Het lampje (blauw) knippert snel tijdens het koppelen met BLUETOOTH. 5 Selecteer "SONY:HT-CT370" of "SONY:HT-CT770" uit de BLUETOOTH-apparatenlijst van het android-apparaat. Het lampje (blauw) van de Speaker Bar licht op wanneer de verbinding is gemaakt. 6 Bedien het systeem met het scherm van het aangesloten Android-apparaat. Handige functies PAIRING wordt vervolgd 9 NL