Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso

Lampka Włączony/Tryb

Lampka Włączony/Tryb czuwania nie świeci. Sprawdź, czy przewód zasilania subwoofera jest podłączony prawidłowo. Naciśnij przycisk (włączony/tryb czuwania) na subwooferze, aby włączyć zasilanie. Lampka Włączony/Tryb czuwania powoli miga na zielono lub świeci na czerwono. Przysuń bliżej subwoofer do głośnika Bar Speaker, aby lampka Włączony/Tryb czuwania zaświeciła się na zielono. Wykonaj czynności podane w rozdziale „Łączenie zestawu (LINK)” (strona 14). Sprawdź stan komunikacji systemu dźwięku bezprzewodowego za pomocą funkcji „RF CHK” menu wzmacniacza (strona 13). Lampka Włączony/Tryb czuwania szybko miga na zielono. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. Lampka Włączony/Tryb czuwania miga na czerwono. Naciśnij przycisk (włączony/tryb czuwania) subwoofera, aby wyłączyć zasilanie i sprawdź, czy otwory wentylacyjne subwoofera nie są zablokowane. Subwoofer służy do odtwarzania niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe zawiera bardzo małą składową basów, jak w przypadku większości audycji telewizyjnych, tony niskie mogą być niesłyszalne. Naciśnij przycisk SW + na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć głośność subwoofera (patrz rozdział „Części i elementy sterowania” (strona 26)). Przerywany dźwięk lub występujący szum. Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie, które generuje fale elektromagnetyczne, na przykład bezprzewodowa sieć LAN lub kuchenka elektroniczna, odsuń od nich zestaw. Jeśli między głośnikiem Bar Speaker a subwooferem występują jakieś przeszkody, przesuń je lub usuń. Umieść głośnik Bar Speaker i subwoofer jak najbliżej siebie. Zmień częstotliwość bezprzewodowej sieci LAN w pobliskim routerze Wi-Fi, komputerze itp. na zakres 5 GHz. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania zestawu nie działa. Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę czujnika zdalnego sterowania na głośniku Bar Speaker (patrz rozdział „Części i elementy sterowania” (strona 26)). Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania i zestawem. Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania na nowe, jeśli są wyczerpane. Sprawdź, czy naciskasz prawidłowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania. INNE Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa prawidłowo. Sprawdź połączenie HDMI (patrz rozdział„Podłączanie” w dołączonej instrukcji obsługi Informacje i czynności wstępne). Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI w telewizorze. Informacje na temat ustawień telewizora zawiera dostarczona instrukcja obsługi telewizora. Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia obsługują funkcję „BRAVIA” Sync. Sprawdź ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI w podłączonym urządzeniu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z podłączonym urządzeniem. Po podłączeniu/odłączeniu przewodu zasilania odczekaj ponad 15 sekund przed rozpoczęciem używania zestawu. Jeśli wyjście audio urządzenia wideo zostanie podłączone do zestawu przy użyciu innego kabla niż kabel HDMI, dźwięk może nie być odtwarzany ze względu na funkcję „BRAVIA” Sync. W takim przypadku dla ustawienia „CTRL (Sterowanie przez HDMI)” wybierz wartość „OFF” (strona 12) lub podłącz kabel z wyjścia audio urządzenia wideo bezpośrednio do telewizora. Na wyświetlaczu głośnika Bar Speaker pojawi się komunikat „PRTECT (zabezpieczenie)”. Naciśnij przycisk (włączony/tryb czuwania), aby wyłączyć zestaw. Gdy wskaźnik zniknie, odłącz przewód zasilania i sprawdź, czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu. 20 PL

Czujniki w telewizorze nie działają prawidłowo. Głośnik Bar Speaker może zasłaniać jakieś czujniki (na przykład czujnik światła) i odbiornik zdalnego sterowania w telewizorze lub „nadajnik okularów 3D (transmisja podczerwieni)” telewizora 3D, który obsługuje zestaw okularów 3D na podczerwień. Odsuń głośnik Bar Speaker od telewizora na odległość, która umożliwi prawidłowe działanie tych części. Położenie czujników i odbiornika zdalnego sterowania zostało podane w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. RESET Różne Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo, zresetuj go w następujący sposób: 1 Naciśnij przycisk (włączony/tryb czuwania) na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć głośnik Bar Speaker. 2 Naciśnij przycisk AMP MENU na pilocie zdalnego sterowania. 3 Naciskaj wielokrotnie przycisk (wybór), aż pojawi się informacja „SYSTEM”, a następnie naciśnij przycisk (wprowadź). 4 Naciskaj wielokrotnie przycisk (wybór), aż pojawi się informacja „SYS.RST”, a następnie naciśnij przycisk (wprowadź) (strona 13). 5 Kiedy pojawi się komunikat „START”, naciśnij przycisk (wprowadź). Na ekranie pojawi się informacja „RESET”, a ustawienia menu, pól akustycznych itp. powrócą do początkowych wartości. 6 Odłącz przewód zasilania. 21 PL