Views
7 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Macedone

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Macedone

Мени

Мени Функција Стандардно

Поврзување на системот (LINK) (назад)/ (одбери)/ (продолжи)/ (внеси) AMP MENU Светилка за вклучено/подготвено HT-CT370 Светилка за вклучено/подготвено HT-CT770 Повторно поставете го поврзувањето на безжичниот сабвуфер. 1 Притиснете го копчето AMP MENU (вклучено/подготвено) на далечинскиот управувач. 2 Одберете „WS“ со копчето (одбери), а потоа притиснете ги копчињата (внеси) или (продолжи). 3 Одберете „LINK“ со копчето (одбери), а потоа притиснете (внеси) или (продолжи). 4 Кога ќе се појави „START“ на екранот на долгнавестиот звучник, притиснете го копчето (внеси). Се појавува „SEARCH“ и долгнавестиот звучник бара опрема која може да се користи со Link. Продолжете на следниот чекор во рок од 1 минута. За да ја напуштите функцијата Link за време на пребарувањето за опрема, притиснете го копчето (назад). 5 Притиснете го копчето LINK на сабвуферот со врвот од пенкалото, и тн. Сијаличката за вклучено/подготвено на сабвуферот засветува зелено. „OK“ се појавува на екранот на долгнавестиот звучник. Ако се појави „FAILED“, осигурете се дека сабвуферот е вклучен и повторно изведете ја постапката од чекор 1. 6 Притиснете го AMP MENU копчето. Проширеното мени се исклучува. Корисни функции Копче LINK Копче LINK 13 МК