Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

Spis treści Przydatne

Spis treści Przydatne funkcje Instalacja głośnika Bar Speaker na ścianie ............................5 Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI .......................7 Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync .....................................8 Sterowanie zestawem za pomocą smartfona lub tabletu (SongPal) ...........................................................................9 Regulowanie ustawień .........................................................11 Łączenie zestawu (LINK) ...................................................... 14 Różne Zalecenia dotyczące eksploatacji ........................................ 15 Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH ........................ 17 Wykrywanie i usuwanie usterek .......................................... 18 Części i elementy sterowania ..............................................22 Dane techniczne ..................................................................28 Aby uzyskać informacje o konfiguracji i podstawowych operacjach, patrz dołączona instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne. 4 PL

Przydatne funkcje Instalacja głośnika Bar Speaker na ścianie Głośnik Bar Speaker można zainstalować na ścianie. Uwagi Należy przygotować śruby (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściany z płyt gipsowych są szczególnie słabe, należy przykręcić odpowiednio śruby do dwóch słupków dźwigara. Głośnik Bar Speaker należy zainstalować poziomo, wieszając go na śrubach na ciągłym płaskim fragmencie ściany. Instalację należy zlecić sprzedawcom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom. Podczas instalacji należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, nieodpowiednią wytrzymałością ściany, nieprawidłowym montażem śrub, katastrofy naturalne itp. 1 Przymocuj dostarczone wsporniki do montażu ściennego do otworów montażowych uchwytów na spodzie głośnika Bar Speaker za pomocą dostarczonych śrub, aby powierzchnia każdego ze wsporników do montażu ściennego wyglądała zgodnie z ilustracją. Przymocuj dwa wsporniki do montażu ściennego do lewego i prawego otworu montażowego na spodzie głośnika Bar Speaker. Śruba (w zestawie) Przewód zasilania Przydatne funkcje Wspornik do montażu ściennego (w zestawie) ciąg dalszy 5 PL