Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

HDMI CTRL (Controle voor

HDMI CTRL (Controle voor HDMI) P. THRU (Pass-through) (terug)/ (selecteer)/ (verder)/ (enter) AMP MENU ARC (Audio Return Channel) SET BT BT PWR (BLUETOOTHvermogen) BT.STBY (BLUETOOTH-standby) AAC (Geavanceerde audiocodering) 12 NL Menu Functie Standaard Hiermee activeert of annuleert u de functie Controle voor HDMI. (ON/OFF) Raadpleeg "De functie Controle voor HDMI gebruiken" (pagina 7) voor details. Hiermee stelt u de energiebesparingsstand van de pass-throughfunctie voor HDMI-signalen in. (AUTO/ON) AUTO: Signalen van de HDMI OUT-aansluiting van het systeem worden tijdens de standby-stand in overeenstemming met de status van de TV uitgestuurd. Met deze instelling wordt tijdens standby meer energie bespaard dan met de "ON" instelling. ON: Signalen van de HDMI OUT-aansluiting worden tijdens standby altijd uitgestuurd. Indien een andere TV dan "BRAVIA" is verbonden, moet u de "ON"-instelling voor het systeem gebruiken. Opmerking: Dit onderdeel verschijnt alleen wanneer "CTRL (Controle voor HDMI)" op "ON" is gesteld. Voor het luisteren naar digitaal geluid van een TV die compatibel is met de Audio Return Channel (ARC)-technologie en die is aangesloten met een High Speed HDMI-kabel. (ON/OFF) Opmerking: Dit onderdeel verschijnt alleen wanneer "CTRL (Controle voor HDMI)" op "ON" is gesteld. Voor het in- en uitschakelen van de BLUETOOTH-functie van dit systeem. (ON/OFF) Opmerking: Wanneer u de instelling naar "OFF" verandert, worden de BLUETOOTH-functie en NFC-functie uitgeschakeld. Indien het systeem koppelingsinformatie heeft, staat het systeem ook wanneer uitgeschakeld in de BLUETOOTH-standby-stand. (ON/OFF) Hiermee bepaalt u of het systeem wel of niet AAC via BLUETOOTH gebruikt. (ON/OFF) Opmerking: Indien u de instelling verandert wanneer het systeem met een BLUETOOTH-apparaat verbonden is, wordt de verbinding tussen het systeem en het apparaat verbroken. ON AUTO ON ON ON ON

(terug)/ (selecteer)/ (verder)/ (enter) AMP MENU Menu Functie Standaard SYSTEM A. STBY (Automatisch standby) VER (Versie) SYS.RST (Systeem terugstellen) Hiermee activeert of annuleert u de AUTO POWER OFF-functie. (ON/OFF) Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er een bepaalde tijd (ongeveer 20 minuten) geen bediening is uitgevoerd en het systeem geen ingangssignaal ontvangt. Hiermee wordt de huidige firmwareversie getoond. Voor het terugstellen van menu's en instellingen (geluidsvelden, enz.) van het systeem naar de basisinstellingen wanneer het systeem onjuist functioneert. Zie "Verhelpen van storingen" (pagina 22) voor details. WS LINK Om het draadloze geluidssysteem opnieuw te verbinden (pagina 14). RF CHK Om te controleren of het draadloze geluidssysteem kan communiceren of niet. (OK/NG) ON – – – – Handige functies 13 NL