Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

RESET Als het systeem

RESET Als het systeem nog niet correct werkt, stelt u het systeem als volgt terug: 1 Druk op de (aan/standby)-knop op de afstandsbediening om de Bar Speaker in te schakelen. 2 Druk op de AMP MENU-knop op de afstandsbediening. 3 Druk herhaaldelijk op de (selecteren)-knop totdat "SYSTEM" wordt getoond en druk vervolgens op de (enter)-knop. 4 Druk herhaaldelijk op de (selecteren)-knop totdat "SYS.RST" wordt getoond en druk vervolgens op de (enter)-knop (pagina 13). 5 Druk nadat "START" wordt getoond op de (enter)-knop. "RESET" verschijnt op het scherm en alle instellingen van het menu en geluidsvelden, enz. worden naar de basisinstellingen teruggesteld. 6 Ontkoppel het netsnoer. 22 NL

Onderdelen en bedieningselementen HT-CT370 Bar Speaker Voorkant/Bovenkant (aan/standby)-knop INPUT-knop PAIRING-knop VOL (volume) +/–-knoppen N-markering Raak voor gebruik van de NFC-functie deze markering aan met uw NFC-apparaat. Afstandsbedieningssensor Lamp Wit: wanneer het scherm van de Bar Speaker is uitgeschakeld. Blauw: BLUETOOTH-functie (pagina 20) Scherm Achterkant/Onderkant Netsnoer ANALOG IN-aansluiting DIGITAL IN (OPT (TV))-aansluiting HDMI IN 1/2/3-aansluitingen HDMI OUT (TV (ARC))-aansluiting Diverse wordt vervolgd 23 NL