Views
8 months ago

Sony SVE1512C1R - SVE1512C1R Documenti garanzia Danese

Sony SVE1512C1R - SVE1512C1R Documenti garanzia Danese

Sony,

Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. Alla andra varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Sony, VAIO ja VAIO-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sony, VAIO og VAIO-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Alle andre varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Sony, VAIO og VAIO-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation. Alle andre varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne.

Innehåll SE Information om säkerhet och bestämmelser .................. 5 Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN .................... 12 Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN................... 14 Information om bestämmelser för BLUETOOTH............. 15 Garanti.............................................................................. 16 Sonys supporttjänster..................................................... 22 Sisällys FI Turvallisuus- ja säännösopas .......................................... 27 Langattoman LAN-verkon säännösopas ....................... 34 Langattoman WAN-verkon säännösopas...................... 36 BLUETOOTH-säännösopas .............................................. 37 Takuu............................................................................... 38 Sonyn tukipalvelut .......................................................... 44 Indhold DK Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser...................... 49 Retningslinjer for trådløst LAN ....................................... 56 Retningslinjer for trådløst WAN...................................... 58 Bestemmelser for brug af BLUETOOTH.......................... 59 Garanti............................................................................. 60 Sonys supporttjenester .................................................. 66 3