Views
4 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Gledanje datoteka

Gledanje datoteka pomoći Za detalje o svakom postupku pogledajte datoteke pomoći (Help). Help 3 IC rekorder može da prepozna do 511 fo ldera. Ako se u svakom fo lderu nalazi po jedna datoteka, možete kreirati do 340 fo ldera, a ako postoji 5 fo ldera, možete kopirati ukupno do 1012 datoteka, uz do 999 datoteka u jednom fo lderu. Odspojite IC rekorder od računara i zatim pritisnite /MENU za odabir željenog foldera. 4 Pritisnite ili za odabir datoteke koju želite da reprodukujete i zatim pritisnite . 5 Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. Prebacivanje datoteka pomoću softvera Digital Voice Editor 1 2 Spojite IC rekorder na računar pomoću priloženog USB kabla (str. 95). Pokrenite softver Digital Voice Editor i prebacite audio ili jezičke datoteke iz računara na IC rekorder. Detalje o upotrebi Digital Voice Editor, pogledajte datoteke pomoći. 108

Upotreba IC rekordera kao USB memorije Kad je IC rekorder spojen sa računarom direktno, na IC rekorder se mogu privremeno snim iti slikovni ili tekstualni podaci, kao i poruke i datoteke snimljene pomoću IC rekordera. Detalje o sistemskim zahtevima potražite na str. 94. 1 Spojite IC rekorder na računar pomoću priloženog USB kabla (str. 95). Windows operativni s istem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni s istem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini. 2 Kopirajte foldere sa podacima datoteka na IC rekorder povlačenjem i puštanjem. U Windows operativnom s istemu pomoću aplikacije Explorer, a u Macintosh operativnom s istemu pomoću aplikacije Finder, povucite i spustite (drag and drop) fo lder na IC rekorder. IC rekorder može da prepozna do 500 fo ldera. Možete kopirati najviše 999 datoteka u jedan fo lder i ukupno najviše 5000 datoteka. Napomena 6 Za odspajanje IC rekordera od računara, pogledajte str. 96. 6 Ne možete odrediti redosled reprodukcije poruka na IC rekorderu. Za podešavanje određenog redosleda koristite softver Digital Voice Editor. 109