Views
6 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Priprema Korak 1:

Priprema Korak 1: Priprema napajanja uređaja Uklonite foliju sa disp leja pre upotrebe IC rekordera. Umetanje baterija 1 Pomerite i podignite poklopac sandu četa za baterije. 3 Napunite baterije spajanjem (USB) priključnice IC rekordera sa uključenim računarom. Računar U USB priključnicu računara U (USB) priključnicu USB spojni kabl IC rekorder 2 Umetnite dve NH-AAA punjive baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite poklopac sandu četa. Dok se baterije pune, prikazuje se "CONNECTING" i animacija preostalog napona i punjenja baterija. Kad indikator baterije postane "", punjenje je završeno. (Vreme punjenja: približno 4 sata*) 14

Kada prvi put upotrebljavate IC rekorder ili ako ga niste upotrebljavali neko vreme, preporučuje se da punite baterije više puta dok se ne prikaže indikator "". Ako se ne prikazuje indikator baterija, punjenje nije bilo ispravno. Ponovite postupak od koraka 1. * Vreme je samo okvirno i vredi za potpuno punjenje potpuno praznih baterija pri sobnoj temperaturi. Vreme punjenja zavisi od preostalog napona i stanja baterija. Takođe je potrebno više vremena ako je temperatura baterija niska ili ako su baterije zamenjene tokom prenosa podataka na IC rekorder. Odspajanje IC rekordera od računara Sledite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti. 1 Proverite da indikator rada ne treperi. 2 Odspojite USB kabl IC rekordera iz USB priključnice računara. Na ekranu Windowsa, levom tipkom miša kliknite na "Safely Remove Hardware" u traci sa zadacima i kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device". Na ekranu Macintosh računara, povucite ikonu "IC RECORDER" sa radne površine u "Trash" i pustite je onde. Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputstvu za upotrebu računara. 15