Views
2 weeks ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Podešavanje sata preko

Podešavanje sata preko menija Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podesiti preko menija. Odaberite "DATE & TIME" u meniju. 1 A Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija. Prikazuje se meni. Kad odaberete "AUTO", sat se automatski podešava u skladu sa satom u računaru kod spajanja IC rekordera sa računarom na kojem je pokrenut isporučeni Digital Voice Editor softver. Ako odaberete "MANUAL", pređite na sledeće korake. 3 Pritisnite ili za odabir "09y1m1d" i zatim pritisnite . B Pritisnite ili za odabir "DETAIL MENU" i zatim pritisnite . C Pritisnite ili za odabir "DATE & TIME" i zatim pritisnite . 4 Pritisnite ili za podešavanje godine, meseca, dana, sata i minuta navedenim redom i zatim pritisnite . 2 Pritisnite ili za odabir "AUTO" ili "MANUAL" i zatim pritisnite . Prikazuje se "EXECUTING..." i podešava se sat. 20

5 Pritisnite (stop) za povratak na prikaz menija stop moda. Saveti 6 Pritisnite /MENU za povratak na prethodni korak. 6 Preko menija možete odabrati format sata "12­HOUR" ili "24­HOUR". Ako je podešeno "12­HOUR", na disp leju se prikazuje "AM" ili "PM". Napomena Ako ne pritisnete unutar jednog minuta od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i vraća se normalan prikaz na disp lej. Prikaz tačnog vremena Pomerite preklopku HOLD u smeru strelice za prikaz tačnog vremena. Korak 3: Podešavanje jezika prikaza na displeju , /MENU Možete odabrati jezik na kojem će se prikazivati poruke, meniji, nazivi fo ldera, nazivi datoteka i sl. između 6 jezika. 21