Views
6 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Preklopka DIRECTNL u

Preklopka DIRECTNL u položaju "OFF". Odabir moda snimanja Preklopka DIRECTNL u položaju "ON". , /MENU IC rekorder je kompatibilan sa tri kodeka: LPCM (Linear PCM), MP3 i LPEC. Svaki od njih nudi sledeće funkc ije. LPCM (Linear PCM): To je WAV datoteka i omogućava snimanje zvuka bez kompresije, omogućavajući viš i kvalitet od MP3 ili LPEC. S druge strane, datoteke su jako velike, potrebno je više vremena za prebacivanje na računar i vreme snimanja je kraće nego kod MP3 ili LPEC. 30

Ovaj kodek se preporučuje samo ako je kvalitet zvuka jako važan, kao kod snimanja muz ike uživo. MP3: Standardan način kompresije zvuka, koji se može reprodukovati na raznim vrstama računara. Ovaj kodek se preporučuje ako snimljene poruke želite da šaljete elektronskom poštom ili da je delite sa drugima. LPEC: Metoda kompresije zvuka koju nudi isključivo Sony. Možete da reprodukujete, uređujete i konvertujete datoteke u MP3 ili WAV format pomoću priloženog softvera "Digital Voice Editor". Savetujemo upotrebu ovog softvera kad na računaru želite da uređujete poruke/muz iku snimljene na IC rekorderu. Kad snimate poruke u LPEC formatu, možete dodavati knjižne oznake i/ili oznake prioriteta u poruke. Možete odabrati mod snimanja u meniju dok je snimanje na IC rekorderu zaustavljeno. "REC MODE" je podešeno na "MP3 Ο" kad kupite IC rekorder. 1 Pritisnite i zadržite /MENU za otvaranje menija. Prikazuje se meni. 2 Pritisnite ili za odabir "REC MODE" i zatim pritisnite . 3 Pritisnite ili za odabir željenog moda snimanja i zatim pritisnite . LPCM 44/16: Stereo (44,1 kHz/16 bita/ WAV) Možete snimati stereo zvuk visokog kvaliteta jednak CD standardu. LPCM 22/16: Stereo (22,05 kHz/16 bita/ WAV) Možete dugotrajnije snimati stereo zvuk visokog kvaliteta. 31