Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Reprodukcija

Reprodukcija Reprodukcija poruka Indikator rada Priključnica (slušalice) , HOLD /MENU VOL +, – 1 Odaberite folder. A Pritisnite /MENU. B Pritisnite ili za odabir fo ldera i zatim pritisnite . 2 Pritisnite ili za odabir poruke koju želite da reprodukujete. 3 Pritisnite za pokretanje reprodukcije. Indikator rada svetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u meniju (str. 91), indikator rada ne svetli.) 4 Pritisnite VOL + ili – za podešavanje glasnoće. 5 Pritisnite (stop) za zaustavljanje reprodukcije. 54

Savet Tokom snimanja možete da blokirate funkcije svih tipk i te tako izbegnete neželjene operacije uređaja tako što pomer ite preklopku HOLD u smeru strelice. Slušanje uz veći kvalitet zvuka 6 Slušanje preko slušalica: Priključite stereo slušalice u priključnicu (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje. 6 Slušanje preko spoljnog zvučnika: Spojite aktivni zvučnik (opcija) u priključnicu (slušalice). Brzo pronalaženje željenog mesta za reprodukciju (Easy Search) Ako je "EASY SEARCH" podešen na "ON" (str. 85) u meniju, možete brzo pronaći mesto od kojeg želite da pokrenete reprodukciju pritiskom tipke ili više puta tokom reprodukcije ili pauze reprodukcije. Jednim pritiskom na tipku vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite napred približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku . Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mesta u dužim snimc ima. Pretraživanje prema napred/ unazad tokom reprodukcije (Cue/Review) 6 Pretraživanje prema napred (Cue): Pritisnite i zadržite tokom reprodukcije i otpustite tipku na mestu gde želite da nastavite reprodukciju. 6 Pretraživanje unazad (Review): Pritisnite i zadržite tokom reprodukcije i otpustite tipku na mestu gde želite da nastavite reprodukciju. IC rekorder najpre pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje reč po reč unazad ili napred. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje da pretražuje većom brzinom. 55