Views
3 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Kopiranje datoteka iz

Kopiranje datoteka iz računara na IC rekorder i njihova reprodukcija ............. 97 Struktura fo ldera i datoteka....................99 Primena isporučenog softvera Digital Voice Editor ......................................101 Mogućnosti softvera Digital Voice Editor .................................................101 Sistemski zahtevi ....................................103 Instaliranje softvera ................................104 Gledanje datoteka pomoći ...............108 Prebacivanje datoteka pomoću softvera Digital Voice Editor .............108 Upotreba IC rekordera kao USB memorije ..........................................................109 Dodatne informacije Upotreba USB AC adaptera (opcija) ................................................................125 Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice ..........................................................126 Mere opreza ...................................................127 Tehnički podaci .............................................129 U slučaju problema U slučaju problema ....................................110 IC rekorder ...................................................110 Poruke grešaka ......................................... 120 Ograničenja s istema ..............................123 6

Provera sadržaja isporuke IC rekorder (1) Uklonite foliju sa d isp leja pre upotrebe IC rekordera. NH-AAA (veličina AAA) punjive baterije (2) Stereo slušalice* (1) Zaštita od vetra (1) Koristite za pokrivanje ugrađenih mikrofona. Aplikativni softver, Digital Voice Editor (CD-ROM) Aplikativni softver, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)* Postolje* (1) Stalak (1) Torbica za nošenje (1) Mikrofon za snimanje zvuka iz telefona* (1) Kutija za bateriju (1) Uputstvo za upotrebu * Stereo slušalice, postolje, mikrofon i određeni softver priloženi su uz neke modele u nekim regijama. USB spojni kabl (1) Upozoravamo korisnika da promene ili prepravke na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na upotrebu ovog uređaja. 7