Views
7 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Za poništenje

Za poništenje podešenja alarma Sledite korake 1 i 2 u "Za promenu podešenja alarma". U koraku 3 odaberite "CANCEL" i pritisnite . Prikazuje se "CANCEL ALARM?". Pritisnite ili za odabir "YES" i zatim pritisnite . Alarm se isključuje i indikator alarma nestaje sa disp leja. Napomene 6 Može se podesiti samo jedan alarm za svaku od poruka. 6 Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podesiti. 6 Dok se kao indikator fo ldera prikazuje " ", ne može se podesiti alarm (str. 67). 6 Alarm se uključuje čak i ako u meniju podesite "BEEP" na "OFF" (str. 90). 6 Ako vreme alarma nastupi za vreme snimanja, alarm će se čuti nakon završetka snimanja. Kad dođe vreme za alarm, treperi "". 6 Ako nastupi vreme za alarm dok se briše poruka, alarm će se oglasiti nakon završetka postupka. 6 Ako vreme alarma nastupi tokom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava. 6 Ako istovremeno treba da se aktivira više alarma, reprodukuje se samo prva poruka uz alarm. 6 Nakon što se podesi alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke. 6 Ukoliko se alarm reprodukuje tokom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reprodukuje se nova poruka. 6 Ako nastupi vreme alarma dok podešavate meni, alarm se oglašava i prekida se rukovanje menijom. 6 Ako podelite poruku za koju ste podesili alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi deo podeljene poruke. 6 Ako obrišete poruku na koji ste podesili alarm, alarm se takođe poništava. 70

Uređivanje poruka Brisanje poruka Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke u odabranom fo lderu. Napomena Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti. Brisanje jedne po jedne poruke Možete obrisati neželjene poruke i ostaviti sve ostale dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije. Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovo dodeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina. 1 Pritisnite ERASE tokom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite ERASE tokom stop moda IC rekordera. Prikazuje se naslov poruke, broj poruke i "ERASE? [ERASE] TO EXECUTE" i poruka se reprodukuje. 2 Ponovo pritisnite ERASE dok se prikazuje "ERASE? [ERASE] TO EXECUTE". Prikazuje se "ERASING...", poruka se briše i ostale poruke dobijaju nove brojeve. Za odustajanje od brisanja Pritisnite (stop) u koraku 1. ERASE 71