Views
4 months ago

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony ICD-SX850 - ICD-SX850 Istruzioni per l'uso Serbo

Odspajanje IC rekordera

Odspajanje IC rekordera od računara Sledite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti. 1 Proverite da indikator rada ne treperi. 2 Odspojite USB kabl IC rekordera iz USB priključnice računara. Na ekranu Windowsa, levom tipkom miša kliknite na "Safely Remove Hardware" u traci sa zadacima i kliknite na "Safely remove USB Mass Storage Device". Na ekranu Macintosh računara, povucite ikonu "IC RECORDER" sa radne površine u "Trash" i pustite je onde. Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputstvu za upotrebu računara. Kopiranje datoteka iz IC rekordera na računar Možete da memorišete datoteke ili fo ldere ako ih prebacite iz IC rekordera na računar. 1 Spojite IC rekorder na računar (str. 95). Windows operativni s istem: otvorite "My Computer" i uverite se da je "IC RECORDER" prepoznat. Macintosh operativni s istem: uverite se da je "IC RECORDER" pogon prikazan na radnoj površini. 2 Kopirajte datoteke ili fo ldere koje želite da prebacite na računar. Povucite i pustite fo ldere koj i sadrže datoteke koje želite iz "IC RECORDER" na lokalni disk računara. 96

Kopiranje foldera (drag and drop) A Kliknite i zadržite, B povucite C i zatim pustite. Kopiranje datoteka iz računara na IC rekorder i njihova reprodukcija Možete da kopirate muz ičke ili druge audio datoteke (WAV/MP3/WMA) iz računara na IC rekorder povlačenjem i puštanjem bez upotrebe Digital Voice Editor softvera i zatim ih reprodukovati na IC rekorderu. Maksimalno vreme reprodukcije (zapisa*) kod reprodukcije aud io datoteka pomoću IC rekordera je sledeće: ICD­SX750 ICD­SX850 48 kbps 128 kbps 94 h 40 min (1420 zapisa) 190 h 5 min (2851 zapis) 35 h 25 min (531 zapis) 71 h 15 min (1068 zapisa) * Kod prenosa zapisa na IC rekorder od kojih svaki traje 4 minuta. 97